Kisah Nabi HUD A.S.

Kisah Nabi HUD A.S.

Kaum Nabi Hud A.S. adalah suku “Aad” diambil dari nama bapa suatu suku yang hidup di jazirah Arab di suatu tempat bernama “Al-Ahqaf” terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Umman. Suku ini termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh. Mereka terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar. Itulah karunia Allah SWT. Untuk…